Tìm kiếm địa điểm, khu vực
Tìm kiếm tin bất động sản
Close
Slide 2
Đến năm 2025 Hà Nội có thêm 5 quận
31/05/2021
Đến năm 2025 Hà Nội có thêm 5 quận

Theo đề án, huyện Đông Anh sẽ được đầu tư, phát triển theo hướng bền vững, trở thành quận hiện đại, điểm nhấn là các đô thị thông minh, khu công viên phần mềm, trung tâm mua sắm cao cấp, trung tâm sáng tạo phục vụ cho nghiên cứu và phát triển; đồng thời, gìn giữ và phát huy bản sắc, giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời.

 

 

Hà Nội hiện có 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện, dự kiến năm 2020 huyện Hoài Đức sẽ thành quận, năm 2025 có 4 huyện ngoại thành sẽ thành 4 quận.

Huyện Thanh Trì sẽ phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng kỹ thuật - xã hội và xây dựng nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; tích cực cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá mới, duy trì và phát huy hiệu quả văn hoá truyền thống. Huyện Gia Lâm sẽ phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng; phấn đấu chậm nhất vào năm 2022 huyện Gia Lâm và các xã, thị trấn thuộc huyện đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn của quận, phường theo quy định.

Trong khi đó, huyện Đan Phượng phát triển theo hướng bền vững, trở thành quận hiện đại, điểm nhấn là các đô thị cao cấp, khu đô thị sinh thái, trung tâm mua sắm cao cấp, các khu vui chơi giải trí, khu dịch vụ cao cấp về chăm sóc sức khỏe…

Hiện thành phố Hà Nội có 12 quận và một thị xã/30 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc. Trước đó, Hà Nội đã phê duyệt đề án xây dựng Hoài Đức thành quận vào năm 2020. Với việc phê duyệt đề án này, đến năm 2025, Hà Nội sẽ có tổng số 17 quận.